ТРАНСФОРМАЦІЙНА МІСІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА | UKRAINIAN COSSACK-HOOD TRANSFORMATION MISSION

Україна, Інк презентує збірку статей і нотаток Володимира Іваненка «Трансформаційна місія Українського Козацтва» (Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2021. — 210 с.).

Українське козацтво — занадто важливий рух, щоб Україна могла обійтися без нього. Автор закликає до створення Всеукраїнського Козацького Руху, який об’єднав би зусилля нащадків і спадкоємців ґенеральної козацької старшини, козацької старшини та українських козаків в Україні й поза межами України сущих, який ініціював би інвентаризацію козацьких товариств і орґанізацій та очищення їх і який став би могутньою потугою, навколо якої україноцентричні сили об’єдналися б у Фронт Системних Змін і в його середовищі створили б дві-три потужні ідеолоґічні україноцентричні політичні партії, здатні перемогти на виборах, ініціювати системні зміни і очолити їх.

На даний час книжка доступна в електронному форматі. Електронну версію книжки, можна завантажити, натиснувши посилання вгорі.

Дякуємо за інтерес до збірки Володимира Іваненка. Підтримайте це видання пожертвою. Складіть пожертву на Україну Інк

Ukraina Inc Publishing represents a collection of articles and notes by Volodymyr Ivanenko «Ukrainian Cossack-hood Transformation Mission» (Washington: Ukraina Inc Publishing. — 2021. — 210 p.).

Ukrainian Cossacks-hood is a too important movement for Ukraine to do without. The author calls for creation of the All-Ukrainian Cossack Movement, which would unite the efforts of descendants and heirs of Ukrainian Cossacks in Ukraine and abroad, which would initiate the inventory of Cossack societies and organizations and their purification, around which Ukrainocentric forces would unite in the Front of Systemic Changes and in its environment would create two or three powerful ideological Ukrainocentric political parties capable of winning elections, initiating systemic changes and leading them.

At this time the book is available in the electronic format only. Feel free to download it by clicking a link above — in Ukrainian

Thank you for your interest in Volodymyr Ivanenko’s collection. Support this publication with a donation. Donate to Ukraina Inc

Leave a Reply

%d bloggers like this: