ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЕЛІТА УКРАЇНИ ЯК ПРОБЛЕМА | INTELLECTUAL ELITE OF UKRAINE AS A PROBLEM

Україна, Інк презентує збірку статей і нотаток Володимира Іваненка «Інтелектуальна еліта України як проблема» (Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.).

До збірки увійшли статті й нотатки останніх років, присвячені українській інтелектуальній еліті — ученим, освітянам, діячам літератури й мистецтва, тобто людям розумової праці, зазвичай об’єднуваних поняттям інтеліґенція, а відтак і проблемам науки, освіти, літератури та мистецтва. Автор зосереджує увагу на ролі інтелектуальної еліти у піднесенні рівня національної свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства, у процесах українського націєтворення й державотворення, у випрацюванні стратеґії розвитку України як успішної держави й суб’єкта світової політики.

На даний час книжка доступна в електронному форматі. Електронну версію книжки, можна завантажити, натиснувши посилання вгорі.

Дякуємо за інтерес до збірки Володимира Іваненка. Підтримайте це видання пожертвою. Складіть пожертву на Україну Інк

Ukraina Inc Publishing represents a collection of articles and notes by Volodymyr Ivanenko “Intellectual Elite of Ukraine as a Problem” (Washington: Ukraina Inc Publishing, 2022. — 2022. — 729 p.).

The collection includes articles and notes of recent years on the Ukrainian intellectual elite — scientists, educators, literary and artistic figures, ie intellectuals, usually united by the notion of intelligentsia, and thus the problems of sciences, education, literature and arts. The author focuses on the role of the intellectual elite in raising the level of national consciousness and civic responsibility of Ukrainian society, in the process of Ukrainian nation and state building, in developing a strategy for Ukraine as a successful and and a subject of world politics.

At this time the book is available in the electronic format only. Feel free to download it by clicking a link above — in Ukrainian

Thank you for your interest in Volodymyr Ivanenko’s collection. Support this publication with a donation. Donate to Ukraina Inc

Leave a Reply

%d bloggers like this: