В‘ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ Й ПОЛІТИКИ | ​VYACHESLAV CHORNOVIL AS PHENOMENON OF UKRAINIAN HISTORY & POLITICS

Україна, Інк презентує книжку Володимира Іваненка «В‘ячеслав Чорновіл як явище української історії й політики» (Вашинґтон, 2019. 196 с.)

Життя і смерть В’ячеслава Чорновола залишаються в центрі уваги української (і не тільки української) громадськості. Це дає підстави для обговорення його політичного й публіцистичного досвіду, його ролі в громадсько-політичному житті України, обставин його загибелі. Ця збірка статей і нотаток має на меті привернути увагу до постаті В. Чорновола та його місця в українській історії й політиці, а відтак і до вивчення уроків сучасного українського націєтворення й державотворення.
На даний час книжка доступна в електронному форматі. Завантажити її можна за посиланням вище.

Дякуємо за інтерес до збірки Володимира Іваненка. Підтримайте це видання пожертвою. Складіть пожертву на Україну Інк

Ukraina Inc Publishing represents a book by Volodymyr Ivanenko “Vyacheclav Chornovil as Phenomenon of Ukrainian History & Politics” (Washington, 2019. 196 p. Ukrainian language).

Vyacheslav Chornovil’s life and death remain the focus of the Ukrainian (and not only Ukrainian) public. This gives grounds for discussing his political and journalistic experience, his role in the social and political life of Ukraine, the circumstances of his death. This collection of articles and notes is intended to draw attention to V. Chornovil’s personality, his place in Ukrainian history and politics, and thus to learning lessons of modern Ukrainian nation formation and statehood building.
At this time the book is available in the electronic format only. You can download it from the link above. — in Ukrainian

Thank you for your interest in Volodymyr Ivanenko’s collection. Support this publication with a donation. Donate to Ukraina Inc

Leave a Reply

%d bloggers like this: