СИСТЕМНІ ЗМІНИ — ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ УКРАЇНИ | SYSTEMIC CHANGES — A PERSPECTIVE FOR UKRAINE

Україна, Інк презентує книжку Володимира Іваненка «Системні зміни — перспектива для України» (Вашингтон, 2020. 393 с.).

Статті і нотатки цієї збірки актуалізують ідею системних змін в Україні, завдяки яким Україна зможе вийти з авторитарно-тоталітарної системи координат, нав’язаної їй радянським суспільним устроєм з його адміністративно-командним урядуванням, і встановити суспільний лад і спосіб урядування, які грунтуються на українських національних традиціях і звичаях і в умовах яких вона зможе стати успішною країною.
На даний час книжка доступна в електронному форматі. Електронну версію книжки, можна завантажити, натиснувши посилання вгорі.

Дякуємо за інтерес до збірки Володимира Іваненка. Підтримайте це видання пожертвою. Складіть пожертву на Україну Інк

Ukraina Inc Publishing represents a book by Volodymyr Ivanenko “Systemic Changes — a Perspective for Ukraine” (Washington, 2020. 393 p. Ukrainian language).

Articles and notes of this collection actualize the idea of systemic changes in Ukraine, thanks to which Ukraine will be able to get out of the authoritarian-totalitarian social order imposed on it by the Soviet social system with its administrative-command government, and to establish social order and way of governance based on Ukrainian national traditions and customs and in the conditions of reality it will be able to become a successful country. — in Ukrainian
At this time the book is available in the electronic format only. Feel free to download it by clicking a link above — in Ukrainian

Thank you for your interest in Volodymyr Ivanenko’s collection. Support this publication with a donation. Donate to Ukraina Inc

Leave a Reply

%d bloggers like this: