Consulting Management | Консалтинґовий менеджмент

Ukraine, Inc. forms a network of Ukrainоcentric consultants experts in various fields of knowledge, science, education, politics, business, etc.

If you want to become a part of our network, please, send your resume with a cover letter to ukrainainc@yahoo.com.

Україна, Інк формує мережу україноцентричних консультантів — експертів у різних царинах знань, науки, освіти, політики, бізнесу та ін.

Якщо ви хочете стати частиною нашої мережі, будь ласка, надішліть своє резюме із супровідним листом на адресу: ukrainainc@yahoo.com.