HOME | ГОЛОВНА

Welcome to Ukraїna, Inc website!
Вітаємо вас на сайті України, Інк!

Serving Ukrainian Community Worldwide

До послуг світового українства

Ukraїna, Inc is
a private corporation
with public responsibility.

Україна, Інк –
приватна корпорація з
громадською відповідальністю.

What We Do

  • Ukraina, Inc offers editorial, desktop publishing in English, Ukrainian and other language services.
  • Ukraina, Inc offers literary and business documents translations, editing, expertise and certification of translation.
  • Ukraina, Inc Publishing offers publishing expertise, editorial, desktop publishing, and printing supervision services.
  • Ukraina, Inc offers shipping services from the Greater Washington area, USA to Ukraine, East Europe & NIS.
  • Ukraina, Inc offers literary, journalism and other information writing services in English, Ukrainian and other language services.

Що ми робимо

  • Україна, Інк здійснює редакторські експертизи й надає повний набір редакційних послуг англійською, українською та іншими мовами.
  • Україна, Інк пропонує художні переклади й переклади ділових документів, редагування, експертизу та сертифікацію перекладів.
  • Наше видавництво здійснює видавничі експертизи й надає повний набір редакційно-видавничих послуг.
  • Україна, Інк надає літературні, журналістські та інші інформаційні послуги англійською, українською та іншими мовами.
  • Україна, Інк пропонує послуги із шипінґу з околиць столиці США Вашинґтону в Україну, Східну Європу та СНД. 

The Ukrainian University goal is to become a global leader in Ukrainian studies and science.

Ukrainian University sets itself the task of consolidating, multiplying and carrying on knowledge about Ukraine to the world, uniting, gathering together the best scientific and pedagogical personnel of the world Ukrainian community.

Мета Українського Університету – стати глобальним лідером в українознавчій освіті й науці.

Український Університет ставить перед собою завдання консолідувати, примножувати й нести знання про Україну світові, об’єднуючи, згуртовуючи навколо себе кращі наукові й педагогічні кадри світової української спільноти.

Latest Posts & Events | Найновіші записи й події

УКРАЇНА ІНК ПЕРЕХОДИТЬ 25-РІЧНИЙ РУБІЖ

Навесні 1995 року приїхав я до США з наміром пробути тут три місяці й повернутися назад у Київ до мого видавничо-друкарського бізнесу з новими діловими зв‘язками і, можливо, з новішим поліґрафічним обладнанням. Не так сталося, як гадалося. Залишений мною на господарстві як ґенеральний менеджер мій колеґа Віталій Довгич не зумів порозумітися з моїми діловими партнерами,…

ТРАНСФОРМАЦІЙНА МІСІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Збірка статей і нотаток Володимира Іваненка Видавництво Україна Інк презентиє електронну версію збірки статей і нотаток Володимира Іваненка “Трансформацийна місія Українського Козацтва” (Вашинґтон, 2021).   На даний час книжка доступна в електронному форматі. Електронну версію книжки, можна замовити безпосередньо в компанії Україна, Інк, сплативши $19.99 за посиланням: https://paypal.me/ukrainainc. Після підтвердження оплати на електронну пошту mailto:ukrainainc@gmail.com,…

ХАЙ ПРОКИНЕТЬСЯ НАША ҐЕНЕТИЧНА ПАМ‘ЯТЬ!

Відкритий лист до шляхетних родів з українським корінням Ясновельможні й високодостойні нащадки славних знатних родів із теренів України-Русі! Запропонована мною з колеґами-однодумцями концепція системних змін, оприлюднена у циклі збірок статей та нотаток та у планах-проспектах подальших фундаментальних досліджень, не зацікавила українське суспільство навіть на рівні обговорення самої ідеї. Незважаючи на те, що ці багаторічні напрацювання повністю відповідають…

Get new content delivered directly to your inbox | Одержуйте новий контент прямо у свою поштову скриньку