HOME | ГОЛОВНА

Welcome to Ukraїna, Inc website!
Вітаємо вас на сайті України, Інк!

Serving Ukrainian Community Worldwide

До послуг світового українства

Ukraїna, Inc is
a private corporation
with public responsibility.

Україна, Інк –
приватна корпорація з
громадською відповідальністю.

What We Do

  • Ukraina, Inc offers editorial, desktop publishing in English, Ukrainian and other language services.
  • Ukraina, Inc offers literary and business documents translations, editing, expertise and certification of translation.
  • Ukraina, Inc Publishing offers publishing expertise, editorial, desktop publishing, and printing supervision services.
  • Ukraina, Inc offers shipping services from the Greater Washington area, USA to Ukraine, East Europe & NIS.
  • Ukraina, Inc offers literary, journalism and other information writing services in English, Ukrainian and other language services.

Що ми робимо

  • Україна, Інк здійснює редакторські експертизи й надає повний набір редакційних послуг англійською, українською та іншими мовами.
  • Україна, Інк пропонує художні переклади й переклади ділових документів, редагування, експертизу та сертифікацію перекладів.
  • Наше видавництво здійснює видавничі експертизи й надає повний набір редакційно-видавничих послуг.
  • Україна, Інк надає літературні, журналістські та інші інформаційні послуги англійською, українською та іншими мовами.
  • Україна, Інк пропонує послуги із шипінґу з околиць столиці США Вашинґтону в Україну, Східну Європу та СНД. 

The Ukrainian University goal is to become a global leader in Ukrainian studies and science.

Ukrainian University sets itself the task of consolidating, multiplying and carrying on knowledge about Ukraine to the world, uniting, gathering together the best scientific and pedagogical personnel of the world Ukrainian community.

Мета Українського Університету – стати глобальним лідером в українознавчій освіті й науці.

Український Університет ставить перед собою завдання консолідувати, примножувати й нести знання про Україну світові, об’єднуючи, згуртовуючи навколо себе кращі наукові й педагогічні кадри світової української спільноти.

Latest Posts & Events | Найновіші записи й події

Ukraina, Inc doesn’t work with Meest anymore | Україна, Інк більше не працює з фірмою «Міст»

Read more here | Прочитати більше: In view of the above, we do not recommend using Meest Corp. services. Informed people advise sending packages through Dnipro LLC. З огляду на сказане вище, ми не рекомендуємо користуватися послугами фірми «Міст». Поінформовані люди радять пересилати пакунки через «Дніпро».

MEEST-AMERICA’S MANIPULATION & LIES​ | МАНІПУЛЯЦІЯ І БРЕХНЯ ВІД ФІРМИ МІСТ-АМЕРИКА

ENG | УКР MEEST-AMERICA’S MANIPULATION & LIES We hoped that by informing Meest-America about Ukraina, Ink shipping services discontinuation we have turned over the page in our business history. The letter with reasons of Ukraina, Inc termination of cooperation was emailed to Meest-America Company General Manager Iurii Lisovskyi on Thursday, December 8th, 2022, at 17:45,…

SHIPPING SERVICES DISCONTINUATION | ПРИПИНЕННЯ ПОСИЛКОВИХ ПОСЛУГ

ENG | УКР SHIPPING SERVICES DISCONTINUATION In view of the economic impracticality and complications caused by Meest Corporation activity optimization, Ukraina, Inc discontinues providing shipping services as an agent of Meest-America Company. The economic impracticability is caused by a sharp increase in prices for renting warehouse space, a decrease in the demand for shipping services…

Get new content delivered directly to your inbox | Одержуйте новий контент прямо у свою поштову скриньку