HOME | ГОЛОВНА

Welcome to Ukraїna, Inc website!
Вітаємо вас на сайті України, Інк!

Serving Ukrainian Community Worldwide

До послуг світового українства

Ukraїna, Inc is
a private corporation
with public responsibility.

Україна, Інк –
приватна корпорація з
громадською відповідальністю.

What We Do

  • Ukraina, Inc offers editorial, desktop publishing in English, Ukrainian and other language services.
  • Ukraina, Inc offers literary and business documents translations, editing, expertise and certification of translation.
  • Ukraina, Inc Publishing offers publishing expertise, editorial, desktop publishing, and printing supervision services.
  • Ukraina, Inc offers shipping services from the Greater Washington area, USA to Ukraine, East Europe & NIS.
  • Ukraina, Inc offers literary, journalism and other information writing services in English, Ukrainian and other language services.

Що ми робимо

  • Україна, Інк здійснює редакторські експертизи й надає повний набір редакційних послуг англійською, українською та іншими мовами.
  • Україна, Інк пропонує художні переклади й переклади ділових документів, редагування, експертизу та сертифікацію перекладів.
  • Наше видавництво здійснює видавничі експертизи й надає повний набір редакційно-видавничих послуг.
  • Україна, Інк надає літературні, журналістські та інші інформаційні послуги англійською, українською та іншими мовами.
  • Україна, Інк пропонує послуги із шипінґу з околиць столиці США Вашинґтону в Україну, Східну Європу та СНД. 

The Ukrainian University goal is to become a global leader in Ukrainian studies and science.

Ukrainian University sets itself the task of consolidating, multiplying and carrying on knowledge about Ukraine to the world, uniting, gathering together the best scientific and pedagogical personnel of the world Ukrainian community.

Мета Українського Університету – стати глобальним лідером в українознавчій освіті й науці.

Український Університет ставить перед собою завдання консолідувати, примножувати й нести знання про Україну світові, об’єднуючи, згуртовуючи навколо себе кращі наукові й педагогічні кадри світової української спільноти.

Latest Posts & Events | Найновіші записи й події

ХАЙ ПРОКИНЕТЬСЯ НАША ҐЕНЕТИЧНА ПАМ‘ЯТЬ!

Відкритий лист до шляхетних родів з українським корінням Ясновельможні й високодостойні нащадки славних знатних родів із теренів України-Русі! Запропонована мною з колеґами-однодумцями концепція системних змін, оприлюднена у циклі збірок статей та нотаток та у планах-проспектах подальших фундаментальних досліджень, не зацікавила українське суспільство навіть на рівні обговорення самої ідеї. Незважаючи на те, що ці багаторічні напрацювання повністю відповідають…

«УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» VS «ДІМ УКРАЇНИ»

Вщухає сила торнадо-урагану, спадає стихія води, заспокоюються після перезбудження учасники заходів з нагоди візиту високого гостя… Час розважливо розібратися в тому, що відбулося. Оскільки УСІМ не було запрошено на заходи за участю президента України у Вашинґтоні, ми вимушені були користуватися інформацією з ресурсів, які були там представлені. Найменше висвітленою подією виявилося відкриття «Українського дому». Українська…

ДЯКУЄМО Й ЩАСТИ УСІМ, ХТО З НАМИ!

Вітаючи усіх українців з переходом тридцятирічного рубежу Української Незалежності, користуюся нагодою, щоб перш за все подякувати тим, хто був з нами і підтримував нас у попередні роки, й запросити до підтримки наших науково-освітніх й інформаційно-просвітницьких проектів та громадських ініціатив. Ви можете зробити це в один із таких способів: (1) підключившись до безпосередньої участі в одному…

Get new content delivered directly to your inbox | Одержуйте новий контент прямо у свою поштову скриньку