PUBLISHING | ВИДАВНИЦТВО

Ukraina, Inc offers editing and publishing services.

We Will Publish Your Book

​Ukraina, Inc – Your Editor & Publisher

UKRAINA, INC offers affordable editorial and publishing services on favorable terms for you.​

If your formatted manuscript/file does not need to be edited, your book electronic publishing will not require any cost on your part.

If your manuscript requires editorial intervention, your editorial and publishing services costs will be determined based on an analysis and quality assessment of the manuscript.

Please, forward your manuscripts along with a detailed cover letter to the following e-mail address: ukrainainc@gmail.com.

Україна, Інк пропонує редакційно-видавничі послуги.

Ми видамо вашу книжку

Україна, Інк – ваш редактор і видавець

УКРАЇНА, ІНК пропонує редакційно-видавничі послуги на вигідних для вас умовах.

Якщо ваш відформатований рукопис/файл не потребує редагування, електронне видання книжки не потребуватиме будь-яких затрат з вашого боку.

Якщо ваш рукопис потребує редакторського втручання, ваші витрати на редакційно-видавничі послуги будуть визначені на основі аналізу й оцінки якості рукопису. 

Рукописи для ознайомлення разом із докладним супровідним листом надсилайте на електронну пошту: ukrainainc@gmail.com.