Literary Consulting | Літературний консалтинґ

We offer the following literary consulting services:

 • Assistance in writing autobiographies, memoirs and other works
 • Copyright consulting
 • Critical analysis and estimation of literary works of young writers and poets
 • Literary agent services
 • Literary clubs, seminars, studios for young writers and poets – one-on-one and group classes (seminars)
 • Literary executor services – writer’s papers and unpublished works preparation for archives
 • Independent expertise of literary works
 • Organizing and conducting of literary events (evenings, conferences, seminars, etc.)
 • Compiling information and apparatus criticus – scientific publications, literature cited, references bio-bibliographical notes, catalogues, case, name and subject indexes

Ми пропонуємо наступні послуги з літературного консультування:

 • Допомога у написанні автобіоґрафій, мемуарів та інших працю
 • Консультації з авторського права
 • Критичний аналіз і оцінка літературних творів молодих письменників і поетів
 • Літературні клуби, семінари, студії для молодих письменників і поетів – індивідуальній й групові класи (семінари)
 • Виконавчі літературні послуги – упорядкування і підготовка для передачі на архівне зберігання письменницьких паперів та неопублікованих творів
 • Незалежна експертиза літературних творів
 • Організація і проведення літературних заходів (вечорів, конференцій, семінарів та ін.)
 • Укладання інформаційного та наукового апарату – наукових публікацій, посилань, біо-бібліоґрафічних коментарів, каталоґів, справ, іменних і предметних покажчиків