PAGES & GROUPS | СТОРІНКИ І ГРУПИ

Lost Ukraina Inc Pages & Groups | Втрачені сторінки й групи України Інк

Below is a list of pages and groups Ukraina Inc, Ukrainian University and Leadership International Foundation created on Facebook. Pages are currently lost or unavailable due to the fact that hackers destroyed the profiles of the administrators who administered and took care of these pages. Some groups became unmanageable as well because of the same issues.

Нижче подаємо список сторінок і груп, створених Україною Інк, Українським Університетом та Міжнародною Фундацією Лідерства у Фейсбук. Сторінки наразі втрачені або недоступні через те, що гакери знищили профілі адміністраторів, які адміністрували та піклувалися про ці сторінки. Деякі групи також стали некерованими через ті самі проблеми.

PAGES | СТОРІНКИ

Ukraina Inc | Україна Інк

Ukraina Inc Publishing

Ukraina Inc Shipping (Unmanageable | Недоступна для адміністрування)

Ukraina Inc Shopping

Ukraina Inc Translations

Ukraina International

Ukraina Investments

Ukrainian Worldwide Information Network | Українська Світова Інформаційна Мережа

Журнал Україна | Ukraina Journal

Українські Сполучені Штати | Ukrainian United States

Український Вашингтон | Ukrainian Washington (Unmanageable | Недоступна для адміністрування)

Ukrainian University | Український Університет

Advanced American Studies | Поглиблене Американознавство

Advanced Ukrainian Studies | Поглиблене Українознавство

All-Ukrainian Academy of Sciences | Всеукраїнська Академія Наук

All-Ukrainian Front For Systemic Changes | Всеукраїнський Фронт Системних Змін

Ancestry Studies | Родознавство

Budapest Format Initiative | Ініціатива Будапештського Формату

Cossack Studies | Козакознавство

Delicate Topics (Сторінка була присвячена висвітленню делікатних і дражливих тем)

Diaspora Studies | Діаспорознавство

Editing Studies | Редакторські Студії

Education Studies | Освітознавство

General American Studies | Загальне Американознавство

General Ukrainian Studies | Загальне Українознавство

Grants Monitor | Ґрантовий Спостерігач

History Studies | Історичні Студії

Ivanenko Ancestry

Journalism Studies | Журналістикознавство

Klyment Kvitka Ethnomusicology Studies | Етномузикологія ім. Климента Квітки

Leadership International Foundation | Міжнародна Фундація Лідерства

Nationalism Ideology | Ідеологія Націоналізму

Noosphere Institute | Інститут Ноосфери

Religion Studies | Релігієзнавство

Russian Studies | Росієзнавство

Science of Science | Наукознавство

Strategic Communications | Стратегічні Комунікації

Taras Shevchenko Studies | Шевченкознавство

Translation Studies | Перекладознавство

Ukraine & Anti-Semitism

Ukraine Fighting Corruption | Україна у Боротьбі з Корупцією

Ukraine Presidential Elections (Later renamed to the Ukraine Presidential Program)

Ukrainian University Club | Український Університетський Коуб

Ukrainian University Jokes | Український Університет Жартує

Ukrainian University Journal | Журнал Українського Університету

Ukrainian University Library | Бібліотека Українського Університету

Україна: Зміна Системи | Ukraine: System Change

Українізація України – Ukrainization for Ukraine

Україноцентризм | Ukrainocentrism

«Не майте гніву до моїх порад» | Volodymyr Ivanenko Blog

Світове Українство | World Ukrainians

Українське Козацтво | Ukrainian Cossacks

Українські Сполучені Штати | Ukrainian United States

* * *

GROUPS | ГРУПИ

Ukraina Inc Worldwide Club «Свій до свого по своє»

Friends of Ukraina Journal | Друзі Журналу Україна

Ukraina Inc Shipping Club

Ukrainian Diaspora in Washington, DC

Worldwide Ukrainian Translators Association

Українська Діаспора: Учора, Сьогодні, Завтра

Українська Світова Інформаційна Мережа

Ukrainian University Friends | Друзі Українського Університету

Budapest Format for Ukraine | Будапештський Формат для України

В‘ясеслав Чорновіл як Явище Української Історії й Політики

Рух за Українізацію України | Ukrainization for Ukraine Movement

Українська Національна Ідея та Ідеологія Націоналізму

Ukrainian Scholars Association | Асоціація Українських Учених

Всеукраїнський Фронт Системних Змін

Leadership International Foundation Friends | Друзі Міжнародної Фундації Лідерства

Всеукраїнський Козацький Рух | All-Ukrainian Cossack Movement

Всеукраїнський Фронт Системних Змін: Загальна Група

Всеукраїнський Фронт Системних Змін: Координаційний Центр

Рух Світового Українства | World Ukrainians Movement

Українська Аристократія | Ukrainian Aristocracy

Студенти і Колеги Володимира Іваненка

Leave a Reply

%d bloggers like this: