Ukraina, Inc doesn’t do shipping anymore | Україна, Інк більше не займається пересилкою

Read more about shipping options here | Прочитати більше про висилку пакунків:

We do not recommend using Meest Corp. services. Informed people advise sending packages through Dnipro LLC.

Ми не рекомендуємо користуватися послугами фірми «Міст». Поінформовані люди радять пересилати пакунки через «Дніпро».

До теми:

Leave a Reply

%d bloggers like this: